Czech-Republic.png
Slovakia.png

Proč www.regionphoto.com ?

Je spousta lidí, kteří fotografují a mají rádi cestování a svůj kraj. Regionphoto vám umožňuje ukládání vašich zážitků a současně možnost prodrjr vašich fotografií. Současně s tím se navazuje na vaše fotografie regionální reklama, kde můžete být rovněž aktivní. 

 

JEDNODUCHÝ VSTUP :

1. Obrázek musí být v JPG formátu.

2. Rozlišení formátu nesmí být menší než 2400 x 1600 (4 miliony pixelů).

3. Nahrát obrázky s normálním poměrem stran  (1:1, 2:3, 2:5, 3:4, 4:5, 5:7, 9:16).

4. Soubory menší než 30 Mb.

5. Rozlišení je vyžadováno 300 nebo 350 dpi.

6. Musíte být autor vkládaných fotografií.

7. Musíte dbát právních předpisů zveřejnění fotografie.

8. Nenahrávejte soubory s logy nebo jinými ochrannými známkami.

9. Při vkládání stanov svoji cenu vložené fotografie.

 

A. FOTOGRAFIE NEVEŘEJNÉ :

U neveřejných fotografií můžeme vložit své fotografie, které nechceme zveřejnit, ale chceme využít služeb zarámování, plákát atd.

 

B. FOTOGRAFIE VEŘEJNÉ :

  • při garanci všech autorských práv zveřejnit a nabídnout své fotografie, které mají vazbu na region,
  • nabídnout další informace spojené s regionem,
  • nabídnout své fotografie k prodeji za cenu stanovenou fotografem při ukládání fotografie na server,
  • podílet se formou provize na zisku z vložené reklamy.

 

Co náš server tedy umožňuje :

 

REGISTRACE

ZDARMA

KOUPIT

PRODAT

 

 

 

 

NEREGISTROVANÝ

prohlížení

 

 

 

třídění a výběr 

 

 

 

načtení  informací u snímků

 

 

 

informace v komerčních sděleních

 

 

 

 

 

 

REGISTROVANÝ

vše jako předchozí

Zarámované obrazy ve formátu dle fotografa.

 

 

Bodové hodnocení fotografií.

Jpg soubory v souladu s autorskými právy.

 

 

Vystavení poptávky po fotografování.

 Fotografie, plakáty a další zboží ITS.

 

 

 

 

 

FOTOGRAF

Vše jako předchozí.

Koupit vše jako předchozí.

Prodat své fotografie v souladu s obchodními podmínkami.

 

Vkládat autorská fotografie soukromé, které vidí jen vkládající fotograf.

Nechat tyto soukromé fotografie vyvolat, opatřit paspartou, zarámovat a zaslat na určenou adresu.

 

 

Vkládat své autorské fotografie. Zařadit je do logického systému s vazbou na místo s příslušným tříděním do kategorií.

 

Prodat svá autorská práva dle obchodních podmínek.

 

Získávat informace o poptávkách

 

Získat provize z komerčního sdělení umístěném na jeho fotkách.

 

 

 

 

FIRMA, HOTEL, RESTAURACE APOD.

Vše jako v předchozích bodech.

Koupit místo pro komerční sdělení s jasně vymezeným místem určení.

Není na překážku, když se registruje současně jako fotograf. 

 

Zdarma vyzkoušet možnost komerčního sdělení pro prvních 200 kliků nahlížení na ITS REGIONPHOTO.

Koupit odkaz na své webové stránky u každého foto.

 

 

 

Pokud firma nemá vlastní webové stránky koupit jednoduchý banner se základními informacemi s jasně vymezeným místem určení.

 

 

 

 

 

OBEC, ÚŘAD, INSTITUCE

Vše jako neregistrovaný a registrovaný uživatel.

Vše jako registrovaný a neregistrovaný.

Registrovat se jako fotograf a prodávat své snímky.

 

Umístění odkazu na REGIONPHOTO, který umožní on-line aktualizace fotografií z jeho správního území.

Koupit jednoduchý banner jako odkaz na akci, projekt atd. s přesným umístěním v regionu.